• Van cửa ty chìm, nêm đặc, nối ren
 • Van chuyên dùng cho cấp nước, xăng dầu
 • Tay van màu xanh lá cây
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

van cua dong novo

 • Van cửa ty chìm, nêm đặc, nối ren
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Tay van màu xanh lá cây
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar ~ 10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

chuthap

 • Van một chiều ren đồng, lá lật
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

chuthap

 • Van một chiều ren đồng, lá lật
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar ~ 10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

chuthap

 • Van một chiều ren đồng, lò xo
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 100°C

chuthap

Van một chiều lò xo đồng Kuma
 • Van một chiều ren đồng, lò xo
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar ~ 10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

Van một chiều lò xo đồng Kuma

van-bi-dong-tay-buom
 • Van bi đồng, lỗ to, nối ren
 • Van chuyên dùng cho cấp nước, hơi, xăng dầu
 • Tay van màu xanh lam
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°

van-bi-dong-tay-buom

Van bi đồng tay bướm Kuma
 • Van bi đồng, lỗ to, nối ren
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar ~ 10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

Van bi đồng tay bướm Kuma

van-bi-hop-kim-tay-buom-ryo
 • Van bi lỗ to, nối ren, mạ kẽm
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar ~ 10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

van-bi-hop-kim-tay-buom-ryo

Van bi đồng tay gạt Novo
 • Van chuyên dùng cho cấp nước, hơi, gas, xăng, dầu
 • Van bi đồng, lỗ to, nối ren
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°

Van bi đồng tay gạt Novo

Van bi đồng tay gạt kuma
 • Van chuyên dùng cho cấp nước, hơi, gas, xăng, dầu
 • Van bi đồng, lỗ to, nối ren
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°

Van bi đồng tay gạt kuma

Rọ đồng Novo
 • Van chuyên dùng cho cấp nước, hơi, gas, xăng, dầu
 • Van bi đồng, lỗ to, nối ren
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°

Rọ đồng Novo

Y lọc đồng Novo
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar ~ 16 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°

Y lọc đồng Novo

Van phao Novo
 • Van phao, nối ren
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994
 • Áp lực làm việc Max. 16 bar
 • Nhiệt độ làm việc Max. 80°

Van phao Novo

Vòi đồng Novo
 • Vòi vườn, nối ren có mạ hoặc không có mạ kẽm
 • Tay vòi màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

Vòi đồng Novo

Vòi đồng tay gạt Kuma
 • Vòi vườn, nối ren có mạ hoặc không có mạ kẽm
 • Tay vòi màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

Vòi đồng tay gạt Kuma

Van bi hợp kim tay gạt Ryo
 • Van bi lỗ to, nối ren, mạ kẽm
 • Van chuyên dùng cho cấp nước
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar ~ 10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

Van bi hợp kim tay gạt Ryo

Vòi hợp kim tay gạt Ryo
 • Vòi vườn, nối ren, mạ kẽm
 • Tay van màu xanh
 • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994
 • Áp lực làm việc Max. 10 bar
 • Nhiệt độ làm việc Max. 120°C

Vòi hợp kim tay gạt Ryo

Xen thêm :