Sử dụng khớp nối mềm, mối nối mềm giúp tiết kiệm thời gian thi công, thời gian bảo trì, giảm chi phí quản lý vật tư, giảm chi phí sửa chữa, chi phí sản xuất.

An toàn, dễ dàng lắp đặt đấu nối, hiệu quả trong công tác duy tu bảo dưỡng.