1. Bộ phận

TT

Bộ phận

Vật liệu

Áp suất danh định

PN 16

1

Thân van

Gang

Áp suất thân van

24 bar

2

Vỏ van

Gang

Áp suất đĩa van

17,6 bar

3

Bọc đĩa van

NBR

4

Đĩa van

Gang

2. Tiêu chuẩn sản xuất

1

Van được sản xuất theo Tiêu chuẩn PN16 hoặc Tiêu chuẩn ISO

2

Mặt bích được khoan lỗ theo Tiêu chuẩn BS 4504 PN16 hoặc BS 10 Bảng E

3

Mặt trong và mặt ngoài van được sơn phủ epoxy với độ dày 250 micron