1. Bộ phận

TT

Bộ phận

Vật liệu

1

Thân van

Gang hoặc gang cầu

2

Nêm than

Thép

3

Nêm đĩa

Thép

4

Đĩa

Gang

5

Chốt

Thép không rỉ

6

Nắp van

Gang hoặc gang cầu

7

Đệm

NBR

2. Tiêu chuẩn sản xuất

1

Van được sản xuất theo Tiêu chuẩn BS 5153: 1994

2

Mặt bích được khoan lỗ theo Tiêu chuẩn BS 4504/ JIS 10K

3

Mặt trong và mặt ngoài van được sơn phủ epoxy với độ dày 250 micron